Kundservice
Vilka truckar kräver truckkort?
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter skall den som jobbar med truck ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. En godkänd truckutbildning motsvarar detta krav. Utöver truckutbildning/truckkort krävs det även att du har fått ett skriftligt tillstånd av arbetsgivaren för att köra truck i jobbet.
Dessa krav finns för att öka kompetensen hos truckförare och på så sätt minska personskador, öka säkerheten, bli effektivare i arbetet samt sänka kostnader för arbetsgivaren.
Se AFS 2006:5 § 18.
Olika typer av truckar kräver olika kunskaper/utbildning. Nedan finner ni en sammanställning av de vanligaste trucktyperna. De flesta grundutbildningar på truck ger dig behörighet för A + B.

Måste man ha körkort för bil för att få ta truckkort??
Nej, det finns inga krav på körkort för bil för att gå truckutbildning. Däremot vid de flesta fall av körning utomhus, och faktiskt vid vissa fall av körning inomhus där trafik av andra fordon kan förekomma t ex där lastbilar kan köra genom en byggnad för lastning/lossning, krävs som regel minst behörighet traktorkort alternativt ett AM-körkort (EU-mopedkort, nytt fr o m 2009-10-01).

Vilka truckar kräver trafikförsäkring?
Alla åkbara truckar kräver en trafikförsäkring.
Detta krav gäller ÄVEN för åkbara inomhustruckar som endast används i lokaler som ej är avsedda för allmänheten.
Kravet gäller alltså oavsett ifall trucken skall gå ute i trafiken eller ej.
Truckar som man ej åker på, utan går till fots före eller efter behöver ej försäkras.

En trafikförsäkring för en truck kostar normalt ca 650 kr per år.

Skötsel/service
Det bästa sättet att undvika driftstopp är genom att hålla din truck i god kondition. Hur ofta en truckservice bör genomföras beror bland annat på hur ofta trucken används, vi rekommenderar dock minst en gång per år.
Även om man kan göra grundläggande underhåll (fylla på batterivatten, smörjning osv) på egen hand så rekommenderar vi att man anlitar ett serviceföretag som servar och besiktigar maskinerna minst en gång per år.

Måste alla truckar besiktigas varje år?
Truckar för godshantering behöver inte besiktigas varje år av något besiktningsorgan. Truckar ska dock kontrolleras och underhållas med intervaller som är avpassade till driftförhållandena och tillverkarnas rekommendationer. Arbetsgivaren har ansvaret för att sådana rutiner finns på arbetsstället. Reglerna om det finns i föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) och föreskrifterna om användning av truckar (AFS 2006:5).
Truckar som är menade för personlyft, till exempel plocktruckar, ska besiktigas varje år. Besiktningen ska göras av ett besiktningsorgan och reglerna finns i föreskrifterna om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6).

Vad händer om det blir fel?
Om din köpta produkt på något sätt krånglar inom garantitiden, och felet inte kan avhjälpas med hjälp av instruktionsboken, är du välkommen att kontakta oss för att reklamera varan. Kontakta oss i första hand per e-post med:

- Kunduppgifter eller ordernummer.
- En så noggrann felbeskrivning som möjligt.
- Bilder/videoklipp om du tror att det tydligare beskriver problemet.

Vi besvarar normalt all e-post inom 24 timmar. Det går givetvis bra att kontakta oss per telefon om du föredrar det. Givetvis kommer vi att försöka hjälpa dig så gott vi kan även om felet uppstått utanför garantitiden eller om felet ej är garantirelaterat!

Garantier
Till samtliga våra redskap/maskiner ingår ett års reservdelsgaranti. Ifall någon del/komponent går sönder på din vara ersätter vi den med en kostnadsfri reservdel om felet inte kan härledas till en olycka eller felaktig användning/skötsel.
Reservdelsgarantin omfattar bara reservdelen, ej andra kostnader som arbete, restid, besöksavgift, frakt etc.
Om du inte har möjlighet att själv byta ut delen går det att boka upp tid för att besöka vår verkstad och få delen utbytt kostnadsfritt. Observera att man då själv får stå för eventuella transportkostnader.
Garantin gäller endast för varor som levererats till kund i Sverige.
För batterier ger vi 6 månaders funktionsgaranti.

Vad kostar frakten?
Standardfrakten är 699 kr per beställning för palldragare, truckar och annat maskineri. Viss avvikelse kan dock förekomma. Den exakta fraktkostnaden på din beställning visas i kassan innan du godkänner ditt köp. Leveranstiden är normalt 2-6 arbetsdagar.
Nordbutiker AB
Org.nr: 556908-9385
Godkänd för F-skatt
Nordbutiker Logo
DI Gasell